● முகப்பு
● வரலாறு
● விஷேட அறிவித்தல்
● அவதரப் போட்டி
● பூஜை நேரம்
● பொன்மொழிகள்
● வழிபாடு
● அவதாரம்
● நிழல்கள்
● அன்புக் கரங்கள்
● அற்புதங்கள்
● ஒளி நாடா
● நேரடி வீடியோ (Denmark)
● நேரடி வீடியோ (Sri Lanka)
● நேரடி வீடியோ (Swiss)
● நேரடி வீடியோ (Canada)
● இசைத் தட்டுகள்
● வரும் வழி
● ஆன்மிகக் கட்டுரைகள்
● சேவை
● தொடர்புகளுக்கு
தொடர்புகளுக்கு: Sree Abirami Amman Tempke
Norre Askaebevej 24
DK-7330 Brande
டென்மார்க்: Phone: 0045 97180192
Mobile: 0045 40413431
Fax: 0045 97184192

சுவிஸ்:

Phone: 0041 313310463
வங்கி: Nordea Bank,
S . W . I  .F . T . N  D E A D K  K K
DK No.: 2420 0008 0161 4361

Account No.: 9559 080 1614 361